ДВИГАТЕЛИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА TMB
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

                          Внешний     Непрерывный крутящий     Пиковый крутящий  Технический     Интерфейсный

      Тип                     Ø                           момент                                момент                 паспорт                чертеж

двигателя            [мм]                            [Нм]                                      [Нм]

TMB0140-030        160                          +19,5                                    38,2

 

TMB0140-050        160                            32,8                                    63,6

 

TMB0140-070        160                           46,2                                     89,1

 

TMB0140-100        160                            65,7                                     127

 

TMB0140-150        160                            98,2                                     191

TMB0175-030        198                            31,6                                    67,9

TMB0175-050        198                            53,8                                     113

TMB0175-070        198                            75,8                                    158

TMB0175-100        198                             110                                    226

TMB0175-150        198                             165                                    339

TMB0210-030        230                            68,3                                    127

TMB0210-050        230                             119                                    218

TMB0210-070        230                             169                                    309

TMB0210-100        230                             248                                    445

TMB0210-150        230                             373                                    672

TMB0291-030        310                             132                                    249

TMB0291-050        310                             225                                    416

TMB0291-070        310                             317                                    582

TMB0291-100        310                             456                                     831

TMB0291-150        310                             688                                  1250

TMB0360-030        385                             230                                    424

TMB0360-050        385                             397                                    707

TMB0360-070        385                             553                                    990

TMB0360-100        385                           +819                                  1410

TMB0360-150        385                           1240                                  2120

TMB0450-030        485                             366                                    699

TMB0450-050        485                             618                                  1160

TMB0450-070        485                           +864                                  1630

TMB0450-100        485                         +1260                                  2330

TMB0450-150        485                           1870                                  3490

TMB0530-030        565                             514                                  +997

TMB0530-050        565                           +876                                  1660

TMB0530-070        565                           1220                                  2330

TMB0530-100        565                           1810                                  3320

TMB0530-150        565                           2690                                  4990

TMB0760-030        795                           1180                                  2240

TMB0760-050        795                           2000                                  3740

TMB0760-070        795                           2780                                  5240

TMB0760-100        795                           4130                                  7480

TMB0760-150        795                           6320                                11200

TMB0990-030        1030                         2080                                  3990

TMB0990-050        1030                         3560                                  6650

TMB0990-070        1030                         4940                                  9310

TMB0990-100        1030                         7270                                13300

TMB0990-150        1030                       10800                                19900

TMB1221-030        1288                         3110                                  6230

TMB1221-050        1288                         5430                                10400

TMB1221-070        1288                         7310                                14500

TMB1221-100        1288                       10900                                20800

TMB1221-150        1288                       16000                                31200

Все ТМB                     -                                -                                         -

© 2005-2018 OOO"PRONATOR.                 ООО «Пронатор» 194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 32. info@pronator.ru                        © ETEL SA